L'arbre de feu en Patagonie : © Alexandre Deschaumes

L’arbre de feu en Patagonie : © Alexandre Deschaumes